Servicelijn
085-0661278


Onderhoud scholen Tholen

Voor Stichting Octho voeren we het dagelijks- en meerjarenonderhoud uit aan alle scholen in de gemeente Tholen.

Bij onderhoud voor scholen is afstemming belangrijk tussen school en onderhoudsbedrijven dat er minimale overlast is voor de leerlingen. Huysmeesters is hierin de regisseur die er ook voor zorgt dat de diverse disciplines goed samenwerken. Speciale aandacht is er voor het onderhoud van de installaties. Een goed klimaat is in het belang van werkplezier van leerkrachten en prestaties van de kinderen.

Meer nieuws