Servicelijn
085-0661278

Één centraal aanspreekpunt voor vastgoedbeheerders en vastgoedeigenaren

Succesverhalen

Tevredenheid

Een goed, veilig en gezond gebouw is een vanzelfsprekende randvoorwaarde voor veel gebruikers. Mensen maken gebruik van het gebouw om er te wonen, te werken en tot rust te komen zonder daarbij zichzelf zorgen te hoeven maken over de conditie van het gebouw. En hoewel het niet meer dan een stuk techniek lijkt, betekent de bouwkundige omgeving veel meer voor gebruikers dan het ogenschijnlijk lijkt. De conditie van het gebouw bepaalt mede het woon- en werkgenot van de bewoner/gebruiker. Om het juiste gebruikersniveau te bereiken en te behouden zijn werkzaamheden nodig.

De werkzaamheden kunnen ervaren worden als overlast. Onze kracht ligt erin dat we het ongemak zoveel mogelijk willen beperken en de contactenmomenten als plezierig willen ervaren.  Wij ontzorgen de bewoners en gebruikers zoveel mogelijk. Wij onderhouden het gebouw zoals een goede huismeester betaamt. Wij voeren periodiek kleine onderhoudsklussen uit zoals het nazien en corrigeren van ramen. Hiermee wordt voorkomen dat bewoners moeten bellen omdat het raam weer niet sluit. Als we komen doen we dit op afspraak. U krijgt te horen wie er komt en op welk tijdstip. Wij hebben ruime ervaring met klantbenadering. Dat zit niet alleen in het maken van een afspraak, maar zoveel meer. Door in te spelen op de belevingswereld van de gebruiker zijn we in staat aandacht te geven aan datgene wat nodig is.