Servicelijn
085-0661278

Één centraal aanspreekpunt voor vastgoedbeheerders en vastgoedeigenaren

Succesverhalen

Exploitatie advies

Het uitvoeren van reparatieverzoeken is een deel van onze taken. Omdat onverwachte reparatieverzoeken een beslag leggen op de organisatie zeggen wij altijd “voorkomen is beter dan genezen”.  Onze voorkeur gaat uit naar proactief onderhoud. Door een goed onderhoud beleid te voeren, waarbij alle disciplines betrokken zijn, kan kostbaar reparatieonderhoud worden geminimaliseerd of zelfs worden voorkomen.

Met onze renovatieplanner kunnen wij aan de hand van de levenscyclus van het gebouw budgetgericht plannen. Deze rekentool hebben wij ontwikkeld op basis van een aantal indicatoren, zoals meerjarenonderhoudsplanning, energieverbruik, ouderdomsanalyses, subsidies. Door heel bewust te plannen krijgt u inzicht in de jaarlijkse kosten. De rekentool stelt u in staat om keuzes te maken op basis van alternatieven waarbij de consequenties van het uitstellen van bepaalde investeringen inzichtelijk worden.

Per gebouw wordt een analyse gemaakt en ook doorgerekend op basis van de 7 indicatoren.

Indicatoren
  • Levensduur
  • Uitstraling
  • Gebruiksvriendelijkheid
  • Gebruikerswensen
  • Marktwaarde
  • Exploitatielasten
  • Potentiële inkomsten